Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Pilot ‘Geef het door!’ gestart!

Afgelopen donderdag 4 april 2019 was het officiële startmoment van de pilot ‘Geef het door!’ op het Nuborgh College Oostenlicht. Wethouder Arjan Klein (Elburg) en wethouder Roelof Koekoek (Putten) waren daarbij aanwezig. Samen met een aantal leerlingen onthulden zij het bord: Geef het door!

Leerlingen van het Nuborgh College Oostenlicht gaan ouderen uit onze gemeente interviewen. De verhalen die de leerlingen schrijven, worden door professionals geredigeerd en gepubliceerd in een boek. De ouderen hebben vooraf aan kunnen geven waarover ze willen vertellen. Dit kan hun levensverhaal zijn maar het interview kan ook gaan over hun huis, schooltijd, hobby of andere interesse.

Als voorbereiding op de interviews hebben de leerlingen uitleg en training gekregen van een professionele journalist. Door de verhalen op te halen en te bundelen blijven de verhalen bewaard en dragen ze bij aan het ‘mondelinge erfgoed’ van de gemeente. Als de pilot succesvol is, kan deze ook in de andere gemeenten worden opgepakt. Geef het door!