Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Open Monumentendag, 12 – 13 september 2020

In het weekend van 12 en 13 september vinden de jaarlijkse Open Monumentendagen weer plaats. Dit jaar is het thema ‘Leermonumenten’. Vanwege de maatregelen rondom covid-19 is het een ‘anders-dan-anders’-editie, maar in diverse plaatsen op de Noord-Veluwe worden leuke activiteiten georganiseerd.

Oldebroek

Boerderijmuseum De Bovenstreek is op zaterdag 12 september van 10.00 tot 16.00 geopend. In Boerderijmuseum De Bovenstreek maakt u kennis met het leven op de boerderij zoals dat jaren geleden was. Er worden (speciaal voor Monumentendag) enkele kippenrassen getoond en de kenmerken ervan toegelicht. Verder zullen enkele landbouwproducten, zoals aardappel- en graansoorten worden getoond, wordt informatie verstrekt over de bewaring ervan tot halverwege de twintigste eeuw en de verwerking ervan tot producten.

Hattem

In Hattem is op zaterdag 12 september van 13.30 tot 16.30 Molen de Fortuin opengesteld! Bezoekers kunnen de hele molen bekijken, en de molenaars geven  uitleg over de werking van de windkorenmolen.

Harderwijk

Het comité Open Monumentendag Harderwijk heeft vanwege corona besloten dit jaar geen Monumenten te openen. Op zaterdag 12 september wordt een puzzeltocht aangeboden en zal Levende Historie Harderwijk bij enkele monumenten aanwezig zijn. De puzzeltocht kan worden opgehaald bij het Oude Stadhuis op de Markt.

Epe

In Epe krijgt u een inkijk in de driehonderd jaar oude bijzondere bouw, inrichting en leven van het Veluws Museum Hagedoorns. Op zaterdag 12 september worden ook een paar ambachten live uitgebeeld, om ook niet alleen te zien, maar ook te ruiken en daardoor intenser te ervaren.