Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Netwerk filosoferen

In het najaar van 2015 is een start gemaakt met het expertisenetwerk Filosoferen met kinderen.

De behoefte aan dit netwerk is ontstaan vanuit een groep deelnemers aan beginnerscursussen Filosoferen met kinderen. Middels ´De Noord Veluwe in de schijnwerpers´ is een concreet vervolg mogelijk geworden. Een groep van 8 deelnemers heeft zich aangemeld voor dit expertisenetwerk. Deelnemers zijn werkzaam in het onderwijs, als educatieve medewerker bij een museum of als beeldend kunstenaar.

In het najaar hebben 2 netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden. Beide bijeenkomsten vonden plaats in ´t Klooster te Harderwijk. In 2016 vervolgt het netwerk de bijeenkomsten.

Er wordt gewerkt aan 2 onderwerpen:

  1. deskundigheidbevordering

Onder leiding van Liesbeth Vroemen (Oblimon) wordt elke bijeenkomst geoefend met de filosofische gesprekstechniek. Voorwerpen op locatie zijn daarbij het uitgangspunt.

Het verder kennismaken met elkaars activiteiten en feedback daarop door het netwerk is een onderdeel voor 2016.

In de 2e bijeenkomst heeft gastspreker Nanda van Bodegraven het netwerk een uur meegenomen in de creatieve werkvormen die het filosofisch denken stimuleren.

 1. kansrijke, duurzame initiatieven.

   Door de deelnemers zijn inmiddels ongeveer vijf initiatieven bedacht, die in de bijeenkomsten in 2016 verder uitgewerkt gaan worden. Deze initiatieven gaan leiden tot concrete resultaten.

   Enkele initiatieven zijn gekoppeld aan een locatie (bv museum Voerman in Hattem, museum Elburg). Andere initiatieven zijn in meerdere gemeenten inzetbaar . De bijeenkomsten in 2016 zullen daarom zoveel mogelijk op locatie gaan plaatsvinden.

Kortom: het netwerk is op stoom!

Wordt vervolgd in 2016.