Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen Wapenveld sluit aan bij Reizen in de Tijd

De Nijensteen

Het informatiecentrum van de hoogwatergeul Veessen Wapenveld bij de Nijensteen te Veessen heeft zich aangesloten bij de digitale leerlijn ‘Reizen in de Tijd’ van erfgoed Gelderland. Daarmee is het nu toegankelijk(er) gemaakt voor basisscholen, groep 7 en 8. Voor deze scholen wordt het eenvoudiger de eigen leerstof te verbinden aan een bezoek van de hoogwatergeul. Op de site ‘Reizen in de tijd’ worden voorafgaand aan het bezoek voorbereidingslessen aangeboden. Belangrijk aspect is bewustwording van het thema waterveiligheid. Een uitgebreid bericht hierover is opgenomen in het Nieuwsblad Schaapskooi.

Benieuwd naar de bezoekles? Deze is te bekijken op Reizen op de Tijd.