Nieuws

Schijnwerpers op de Veluwe is een initiatief van Cultuurplein Noord Veluwe, Cultuur Makelaar Elburg en Cultuurkust.

 

Nieuws

Filmpje: ‘Van Zwerfafval naar vlinder’

Filmpje: ‘Van Zwerfafval naar vlinder’

Met het project ‘Van Zwerfafval naar vlinder’ wordt aandacht gevraagd voor het toenemende probleem van zwerfafval in vooral het buitengebied en gaat daarvoor terug naar ‘de Bron’ van onze beken en vraag aandacht voor de historische waarde van dit gebied, de Grafheuvels en de bossen. Het geven van voorlichting over de gevolgen van zwerfafval op de scholen moet het bewustwordingsproces aanjagen. Met speciaal aandacht voor de grafheuvels, de buiten gebieden en de beken.

Door: Erfgoed Gelderland

Datum: 19 juli 2019

Van zwerfafval naar vlinder

Van zwerfafval naar vlinder

Zwerfafval…we komen het elke dag tegen. Zwerfafval is schadelijk voor de dieren en voor de natuur. Met name plastic zwerfafval vormt een probleem, omdat plastic nauwelijks verteert en dus in het milieu aanwezig blijft. Een deel hiervan komt in zee terecht en door zeestromingen verzamelt dit afval zich in de “plastic soep”. Vissen en vogels eten de kleine plasticdeeltjes. Zo komt plastic in de voedselketen terecht.

Met in gedachte ‘jong geleerd is oud gedaan’ is het project ‘Van Afval tot Vlinder’ ontstaan. Dit project bestaat uit het door basisschoolleerlingen verzamelen van plastic (P2) doppen van frisdrank en melkpakken. Deze doppen worden vermalen tot korrels die in een mal van een vlindervorm worden omgesmolten. Tien scholen in Epe doen hier aan mee. Elke deelnemende leerling maakt op die manier een vlinder. Deze vlinders (420 stuks) worden vervolgens tot 1 groot object in de vorm een grote vlinder samengebracht en voorzien van ‘smart led licht’. Drie grote vlinders worden op deze manier op een markant punt in Epe geplaatst, zodat iedereen die de plek passeert wordt herinnerd aan het probleem van zwerfafval en de daardoor veroorzaakte milieuschade. De presentatie van het object vindt plaats op de dag van de duurzaamheid op 10 oktober 2019.

Lees meer op www.vanzwerfafvalnaarvlinder.nl/

Door: Erfgoed Gelderland

Datum: 11 juli 2019

Lesbrief maakt cultureel erfgoed in Epe toegankelijk

Lesbrief maakt cultureel erfgoed in Epe toegankelijk

De Grote- of Dorpskerk in Epe heeft samen met Cultuurplein Noord Veluwe een lesbrief ontwikkeld die het cultureel erfgoed van de kerk in Epe toegankelijk maakt voor leerlingen van de bovenbouw van de Eper basisscholen. De klassen krijgen eerst een voorbereidende les op school en gaan vervolgens naar de kerk.

“De klas wordt opgedeeld in vier groepen. Eén ervaart tijdens een rondgang alles over doopvont, preekstoel, grafstenen, gerfkamer, hagioscoop enzovoort. Een tweede krijgt te zien wat er achter het front van het orgel schuil gaat. Dat zich daar naast blaasbalgen en registers 1.792 pijpen bevinden die door lucht aangedreven muziek produceren is voor de jeugd een openbaring. Een derde groep klimt 100 treden naar het carillon waar de beiaardier ze een boeiend verhaal vertelt. Als ze dan ook nog aan registers mogen trekken en klokken beslaan is het helemaal feest. De grootte van de klokken blijkt sensatie op te roepen. Een vierde groep bekijkt ruggelings de kruisribgewelven en probeert de schilderingen te schetsen.”

Lees meer over de bezoekles op Veluweland!

 

Door: Erfgoed Gelderland

Datum: 21 mei 2019