Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Jaap Hiddink, thuis in Nunspeet

  • 05-12-2020 tot 28-03-2021
  • Nunspeet

Jaap Hiddink (Nunspeet 1910-2000) heeft zijn lange leven in kunstenaarsdorp Nunspeet gewerkt.

Laatste expositie

Menig kunstliefhebber in Nunspeet herinnert zich misschien nog de laatste expositie van Jaap Hiddink in mei 2000 in het gemeentehuis van Nunspeet. Kort daarna is Jaap Hiddink in zijn woning aan de Spoorlaan in Nunspeet overleden. Uit een zeer omvangrijk oeuvre wordt twintig jaar na zijn overlijden een overzichtstentoonstelling van zijn werk gepresenteerd.

Geboren en getogen

Jaap Hiddink was de enige geboren en getogen kunstschilder in kunstenaarsdorp Nunspeet. De aanwezigheid van veel kunstenaars in het kleine dorp moest voor Hiddink een stimulans geweest zijn om zich te wijden aan de schilderkunst. Op jonge leeftijd werd Jaap aangetrokken door de Nunspeetse natuur en hij begon al jong met tekenen en schilderen. Hiddink kende de schilders Arthur Briët en Jan van Vuuren, hij was ‘thuis’ op het atelier van Jos Lussenburg en hij trok er regelmatig met Ben Viegers op uit.

Met gemak

Hoewel aan Hiddinks schilderijen goed te zien is dat hij geïnspireerd werd door Ben Viegers en Jos Lussenburg, was het hem als autodidact gelukt om een geheel eigen handschrift te ontwikkelen.

Jaap Hiddink schilderde met een zeker gemak. Op groot formaat doeken bracht hij de verf aan met een brede toets en speelse penseelstreek in een kleurrijk palet. Hiddinks schilderijen zijn vaak uitbundig, vol van levenslust en intense beleving van de natuur of van zijn onderwerp.

Politiek actief

Het typeert Hiddinks levenshouding dat hij ook politiek actief was in Nunspeet. Hij behoorde tot de oprichters van de partij Gemeentebelang, was vier jaar gemeenteraadslid en daarna van 1966 tot 1973 wethouder. In deze periode zette Hiddink zich ook in voor de oprichting van de Vrije Academie voor de Kunsten Nunspeet.

Geliefd

Mede door zijn betrokkenheid met Nunspeet is Hiddink als kunstenaar nog altijd heel geliefd bij inwoners van deze omgeving. Het Noord-Veluws Museum deed begin oktober een oproep aan degenen die in het bezit zijn van een schilderij van Jaap Hiddink. Dankzij al deze particuliere eigenaren kan het Noord-Veluws Museum nu een prachtige selectie laten zien in een unieke overzichtstentoonstelling Jaap Hiddink, thuis in Nunspeet.

Van de hand van Adriana de Ridder verschijnt bij Uitgeverij Nunspeet begin december 2020 het rijk geïllustreerde boek Jaap Hiddink, Veluws vitalistisch impressionist. Ook te koop bij de Museumwinkel.

Praktische informatie

  • Noord-Veluws Museum: Winckelweg 17A, 8071 DN Nunspeet, www.noord-veluws-museum.nl
  • Openingstijden: Dinsdag t/m zondag: 13.00 – 17.00 uur en maandag gesloten.

 

Let op: raadpleeg onze website voor eventueel gewijzigde openingstijden vanwege ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus!

Bron: https://mijngelderland.nl/actueel/jaap-hiddink-thuis-in-nunspeet